• Sedimenti
 • Pasqyra e gjakut (19 parametra)
 • Kontrolli laboratorik i urinës
 • Glikemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Enzimet hepatike (AST, ALT)
 • Urea
 • Kreatinina
 • Hekuri
 • Heliko bakter pylori (i thjeshtë dhe me titër)
 • HbA1(për tre muajt e fundit)
 • CRP
 • ASO – test
 • Brucelloza test
 • Hepatit B, C test
 • Reuma faktor
 • Hormonet e gjëndrës tiroide (TSH, fT3, fT4 dhe ATPO)
 • Alfa-amilaza
 • Tumor markerët (CA, C19-9, C21)

 • Седиментација
 • Крвна слика (19 параметри)
 • Лабораториска контрола на мокрача
 • Гликемиа
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Хепатални ензими (AST, ALT)
 • Уреа
 • Креатинин
 • Железо во крв
 • Heliko bakter pylori (Обичен и со титар)
 • HbA1(за последните три месеци)
 • CRP
 • ASO – Тест
 • Бруцелоза Тест
 • Хепатит Б и Ц тест
 • Реума фактор
 • Хормони на тироидна жлезда (TSH, fT3, fT4 dhe ATPO)
 • Алфа-амилаза
 • Тумор маркери (CA, C19-9, C21)