Во одделот за Општа медицина се изведуваат прегледи од примарната здравствена заштита, консултации, дијагностицирање и третман.

  • – Преглед од стручен медицински тим на специјалист по семејна медицина и лекари по општа медицина,
  • – Отоскопски и офталмоскопски прегледи,
  • – Можност за избор на матичен доктор,
  • – Издавање на рецепти и упати,
  • – Аплицирање на ампуларна терапија (субкутана, интрамускулна), 
  • – ЕКГ на срце,
  • – Испирање на уши,
  • – Инхалации.

Дополнителни услуги кои се нудат во одделот на Општа медицина:

  • – Дневна болница со мониторинг и аплицирање на инфузиона терапија (и.в. терапија),
  • – Домашни посети.

Pages: 1 2