Në departamentin e mjekësisë së përgjithshme kryhen ekzaminimet e kujdesit shëndetësor primarë, konsulta, diagnostikim dhe trajtim.

  • – Egzaminime nga një ekip mjekësor i përbërë prej specialistëve të mjekësisë familjare dhe mjekëve të mjekësisë së përgjithshme,
  • – Ekzaminime otoskopike dhe oftalmoskopike,
  • – Mundësie e zgjedhjes së mjekut të familjes (amë),
  • – Përshkrim i recetave dhe udhëzimeve,
  • – Aplikim i terapisë ampulare (subkutane, intramuskulare),
  • – EKG e zemrës,
  • – Pastrim i veshëve,
  • – Inhalime.

Shërbimet shtesë të ofruara në Departamentin e Mjekësisë së Përgjithshme:

  • – Spitali ditor me monitorim dhe aplikim të terapisë me infuzion (terapi i.v.),
  • – Vizita shtëpiake.

Pages: 1 2